top of page

Bland kakor och moln

 

 Projektet lär äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

boende i Stockholms län att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen,

till exempel Bank-ID, att googla, betala räkningar och boka tid i vården. 

Förutom ökade digitala kunskaper får deltagarna även lära sig om sociala medier,

kultur på webben, hålla kontakt med vänner på distans och hur man surfar

säkert med mera. Ambitionen är att öka målgruppens delaktighet i samhället, stärka deras demokratiska rättigheter och ge gruppen ett mer innehållsrikt socialt liv som stärker deras självkänsla.

bottom of page