top of page

 

IDA är ett treårigt internationellt projekt med stöd av Europeiska Kommissionen.

Målet är att främja och öka digitala färdigheter bland människor med funktionsvariationer.

Tillsammans skapar vi en app för att öva på detta område.

Följ oss på vår digitala resa!

#joinIDA

https://sites.google.com/view/inclusivedigitalacademy/home

IDA (Inclusive Digital Academy)

bottom of page