OM OSS PÅ MEDIS 5

Medis 5 är en kulturverksamhet på Södermalm.

Här skapar vi visuella, musikaliska, poetiska upplevelser för alla!

På Medis 5 arbetar skådespelare, musiker, fotografer, konstnärer, formgivare,

filmare m.m. I olika formationer görs teaterföreställningar, musikföreställningar, konstutställningar, filmer och andra kulturproduktioner. Medis 5 är en verksamhet som bygger på människors kreativitet och kraft

och där det egna uttrycker står i fokus.

En röd tråd för Medis5:s verksamhet är kvalitet.

Det gäller så väl i de produktioner vi gör som material,lokaler, och utbildade ledare inom både omsorg och olika konstnärliga inriktningar.

Medis 5 är en daglig verksamhet för personer med lindriga intellektuella funktionshinder. Verksamheten lyder under LLS i Stockholm stad.

Samtliga ledare har förutom omsorgserfarenhet också en spetskompetens inom områden som musik, konst, foto, teater, webb och film.

Både ledare och arbetstagarna har kompetenser som berikar verksamheten. Vår ambition är att tiden kommer ikapp oss och delar vår syn på människor där det personliga, kulturella uttrycket räknas, inte handikapp.

Medis 5 har Sensus som huvudman

© 2020 av Sensus, Medis 5