Musik Medis 5

Scen Medis 5

Scen Medis 5 är Stockholms coolaste scenprojekt.

Med det stöd vi haft från Arvsfonden har
nya artister kunnat etablera sig i kulturlivet. 
Scen Medis 5 låg från början i Medborgarhuset. Numera håller vi till vid Slussen i tre år och snart har vi en ny scen för våra fantastiska program. 
Scen Medis 5 erbjuder en mötesplats där professionella artister, med och utan funktionsnedsättningar, delar scen.

Till Scen Medis 5 hemsida

Sprak Orchestra

An improv group whose creations are executed by musi-cians with functional impairments, cons-tantly searching for new expressions and timbres.
They build most of their instrum-ents themselves
at their home base Medis 5 in Stockholm. The main focus is on performing and recor-ding their latest work, but also making music for film,
dance, theater, and exhibitions.

Till Spraks hemsida

Yksi Kaksi Orchestra

Harri Raatikainen & Hans Lundquist från Scen Medis 5 spelar finska och svenska klassiker! Favoriter som Olen Suomalainen, Suudelmin Suljetut Kirjeet och Satumaa blandas med låtar av C M Bellman, A Edwall 
och C Vreeswijk på ett sätt ni aldrig hört maken till!

Till Scen Medis 5 hemsida