top of page

LENE HAVEMOSE
Konstnärlig ledare

Lene jobbar på konsten på Medis 5. Hon är utbildad

bildlärare och Levande Verkstadspedagog.

”Att jobba med kultur, att få uttrycka sig konstnärligt

är alla människors rättighet. Behovet av att framställa en

egen identitet individuellt och få den allmänt accepterad,

är viktigt i våra liv. Ett demokratiskt samhälle bygger på att

så många som möjligt får komma till tals.

Med kultur kan allas egna uttryck konkurrera på lika villkor".

images-1.png

Kontakta mig via e-mail

bottom of page