top of page

MICKE TÖRNBERG
Sociala medier, film och foto

Micke arbetar med sociala medier i rum 5.

Han är med och dokumenterar förställningar och fotograferar. Micke har en pedagogisk sida och han håller kurser i digital media, som t.ex programmet Keynote eller i hur man hanterar en Ipad. Micke skriver även manus

och repeterar med våra programledare och har

koll på Medis 5:s fredagsvisningar.

På fritiden är det naturen som lockar och han har en kreativ sida och smyger gärna in på konsten då och då.

Micke är med i Kommunikationsgruppen.

bottom of page