Bilder från konsten

"Alla har rätt till utbildning". Illustration av Robert Carlsson.

Bild: Blandsskog av Ulf Lennman

Iskogen_UL (kopia).jpg

"Blandskog".  Av Ulf Lennman.

WeronikasBild.jpg

Bild: Weronika Larsson har illustrerat några personer ur HBTQ.

Flaggorna visar vad de identifierar sig som, vilken sexuell läggning de har.

Ett filmklipp från Fakultetens workshop i träskulptur med Torbjörn Berg.

Läs mer om våra projekt på http://fakulteten.org/page/

Lene och Människan 3.JPG

Lene Havemose, bildpedagog på Medis 5. Här med verket "Jag och människan".