Adolfo Celis

Adolfo Celis

Robert Karlsson

Robert Karlsson

Erik Nordlund

Erik Nordlund

Kent Sidvall

Kent Sidvall

Rolf Hendil-Forssell

Rolf Hendil-Forssell

Lars_Järling

Lars_Järling

Nils Ellbäck

Nils Ellbäck

Nils Ellbäck

Micke Törnberg

Micke Törnberg

Micke Törnberg

Peter Karppinen

Peter Karppinen

Peter Karppinen

  • Facebook Social Ikon
  • YouTube
  • Instagram

Sociala medier

Vi ansvarar för Medis 5's Facebook, Instagram och hemsida. 
Vi jobbar med att dokumentera Medis 5's alla spelningar, utställningar, studiebesök, teaterföreställningar och annat
vi vill dokumentera. Vi jobbar också med animation och film.

Filmer