• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Sociala medier

Vi ansvarar för Medis 5's Facebook, Instagram och hemsida. 
Vi jobbar med att dokumentera Medis 5's alla spelningar, utställningar, studiebesök, teaterföreställningar och annat
vi vill dokumentera. Vi jobbar också med animation och film.

Filmer

© 2018 av Sensus, Medis 5