På Medis 5 arbetar musiker, fotografer, konstnärer, formgivare och filmare.

 

Medis 5 är en daglig kulturverksamhet.