Medis 5 är en daglig verksamhet för personer med intellektuella

funktionsvariationer. Verksamheten lyder under LSS i Stockholm stad.

Kontakta oss

Besöksadress Sensus, Medis 5:

Medborgarplatsen 4

(Medborgarhuset, plan 7, Sensus)

102 68 Stockholm

           072-145 71 40

Verksamhetsledare:

Mats Eriksson

mats.eriksson@sensus.se
         076-779 97 69

Biträdande verksamhetsledare:

Marita Jonols
marita.jonols@sensus.se

           073-383 38 58

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram
M5 och Sensus.png

Medis 5 har Sensus Stockholm - Gotland som huvudman. Sensus och Medis5 delar kontor i Medborgarhuset vid Medborgarplatsen i Stockholm.