top of page

JAN DOBOVAN
Skribent 

Jan jobbar med ett eget projekt som i allra högsta grad berör Agenda 2030. Projektet handlar i stora drag om vår planet jorden, dess skapelse och utveckling. 


Jan har också en skrivarhand och är en av Medis 5 poeter.

Några av hans texter finns presenterade här på hemsidan under Text & Poesi

 

Mellan sina fördjupningar i fakta och sina projekt har Jan ett stort instresse för Lego.

bottom of page