top of page
THIS IS OUR PLANET 
– en interaktiv e-bok om hållbar utveckling 

 

Den här e-boken är tänkt att passa alla. 

Du får tips, tankar och fakta kring Agenda 2030 i form av  illustrationer, texter, kortfilmer, poesi, musik och animationer.

Du kan med boken som stöd väcka frågor och nyfikenhet, eller leda en dialog kring ämnena i de 17 målen. Den kan också nyttjas för enskild läsning. Låt dig och dina deltagare inspireras och konfronteras av utmaningarna som vi som samhälle och individer står inför. 

Allt material är kostnadsfritt att använda och har producerats av Medis 5. 

Du kan använda This is our planet och dess material i enlighet med Creative Commons-licens CC (BY, ND). Tillåtet att använda, sprida och kopiera delar av eller hela verket. Villkor: du måste ange Medis 5 som upphovsperson och du får inte bearbeta innehållet.

bottom of page