ANVÄND DIN RÖST

Konstnärer från Medis 5 har gjort en affischutställning med personliga budskap förankrade i Agenda 2030.

Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Alla mål har enskilt och tillsammans ett syfte.

Att minska fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna och säkerställa ett varaktigt skydd

för planeten och dess naturresurser. 

Utställningen sker med stöd av Arvsfonden.

Medverkande konstnärer:

Ulf Lennman, Robert Carlsson​, Anna-Carin Eriksson, Josefin Rehn, Steffi Bakker och Ida Wik.

Projekledare är Otis Huss Lindström, studerande på Grafisk Design och illustration i Stockholm, Konstfack.