top of page
Hur kan du använda
                This is our planet? 

 

Du kan med boken som stöd väcka frågor och nyfikenhet, eller leda en dialog kring ämnena i de 17 målen. Den kan också nyttjas för enskild läsning. Låt dig och dina deltagare inspireras och konfronteras av utmaningarna som vi som samhälle och individer står inför. 

 

Den här e-boken är tänkt att passa alla. 

Du får tips, tankar och fakta i form av  illustrationer, texter, kortfilmer, poesi, musik och animationer.

 

Allt material är kostnadsfritt att använda och har producerats av Medis 5. 

Du kan använda This is our planet och dess material i enlighet med Creative Commons-licens CC (BY, ND). Tillåtet att använda, sprida och kopiera delar av eller hela verket.

Villkor: du måste ange Medis 5 som 

upphovsperson och du får inte bearbeta innehållet.

bottom of page